BCP principes

BCP Principes

Business Contingency Planning (volgens de BCP principes) is in feite vrij eenvoudig. Alvorens deze puntsgewijs te bespreken moeten we  uitgaan van een aantal startvoorwaarden en definities.

Lees meer