Mapping van bedrijfsapplicaties

Applicatie Mapping: Er is een informatiegat aanwezig tussen de IT afdeling die de resources moet beheren en de applicatiebeheerders van complexe bedrijfsapplicaties. De IT afdeling is niet of niet volledig op de hoogte van alle componenten en relaties in een bedrijfsapplicatie. Als een Disaster Recovery Plan (DRP) moet worden opgesteld, dan zal bij een test veel handmatig werk moeten worden gedaan om de applicatie consistent te herstellen (o.a. alle transacties).
Applicatie mappingApplicatieontwerpers en beheerders dienen de juiste tools te hebben om relaties inzichtelijk te maken zodat de juiste resources kunnen worden gekoppeld aan een applicatie.

Dit mappen van applicaties heeft een relatie met een structurele opzet van een CMDB (Configuration Management Database). De juiste pragmatische CMDB tools kunnen helpen om een applicatie en zijn verbanden structureel in kaart te brengen. Lees meer over pragmatisch een CMDB opzetten (op de website van Abraxax).

Er zijn tools die helpen bij het inventariseren van complexe configuraties en er zijn tools die structureel complexe omgevingen kunnen onderhouden en visualiseren (zie ook: ICT documentatie opzetten). Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op.